Trivselregler

Trivsel- och säkerhetsregler för Kraftvärket

Gäller från och med 2023-08-01

Hos oss ska alla känna sig trygga och kunna träna i en säker och härlig miljö. Vi visar därför varandra respekt och värnar om att alla medlemmar ska trivas och känna sig välkomna. Vi tillåter inga former av diskriminering, trakasserier, hot, våld, stöld, användning av otillåtna preparat eller andra brottsliga handlingar eller opassande beteende. Medlem som inte följer trivselreglerna riskerar att bli avstängd utan rätt till återbetalning av medlemsavgift för återstående bindningstid.

Kontakta personalen om du upptäcker brister och förhållanden som kan innebära obehag och fara.

Har du förslag till hur trivseln och träningsmiljön på Kraftvärket kan förbättras, kontakta oss på medlem@kraftvarket.se

Säker träning i säker miljö

Träna alltid efter egen förmåga. För att minska risken att skadas är det viktigt att följa personalens instruktioner och att använda träningsredskapen på rätt sätt. Fråga oss coacher om du är osäker på hur träningsredskapen ska användas.

Meddela alltid personalen om du plötsligt blir sjuk eller skadar dig under träningen. Informera också om du använt första-hjälpen-materiel så att vi kan fylla på.

Utrymningsvägar måste hållas fria så därför får träningsredskap, väskor eller andra föremål inte placeras framför uppmärkta utrymningsdörrar.

Ordning & reda

Hos oss hjälps alla åt att hålla ordning i träningslokalerna. Torka av och ställ tillbaka träningsredskapen efter användning och släng skräp i de utställda soptunnorna.

Personligt medlemskap

Medlemskapet är personligt och får inte lånas ut till annan person. I vissa fall kan medlemskap överlåtas efter godkännande av oss.

Barn

Vi tillhandahåller inte barnpassning. Och kan därför inte ansvara för att barn vistas i lokalen. Vid tecknande av medlemskap har vi annars en åldersgräns på 18 år. Yngre personer kan efter godkännande av oss teckna medlemskap och träna tillsammans med målsman.

Öppettider

Medlemmar (ej klippkort) har tillgång till Kraftvärkets träningslokaler alla dagar 05-23. Övriga tider är lokalerna larmade.

Medlem som stannar kvar i lokalen efter stängning kan bli skyldig att ersätta kostnader för väktarutryckning.

Parkering

Kraftvärkets medlemmar har möjlighet att använda den gemensamma parkeringsytan ut mot Sågvägen och parkeringsplatserna längs staketen på båda sidor av byggnaden. Det är inte tillåtet att parkera på innergården eller på förhyrda parkeringsplatser. Om det är fullt på besöksparkeringarna rekommenderas parkeringarna vid kanalen/Båthamnsvägen eller i centrum.

Fotografering

Många vill dela med sig av framstegen i träningen men vid fotografering/filmning måste du vara noga med att inte ta eller publicera bilder/filmer på personer som inte har godkänt att vara med.

Musik

Musik hjälper till att förstärka den härliga känslan av träning! Val av musik och inställning av ljudnivå görs endast av vår personal.

Allergier

Visa hänsyn till personer som har allergiska besvär genom att inte använda starkt doftande parfymer när du ska träna hos oss. Vi har två hundburar i garaget som är fritt att använda när du tränar hos oss.

Alkohol och droger

Det är inte tillåtet att förtära eller vara påverkad av alkoholhaltiga drycker och/eller använda eller vara påverkad av narkotikaklassade preparat i Kraftvärkets lokaler eller i samband med våra aktiviteter.

Doping

Kraftvärket har nolltolerans mot doping och tillåter oanmälda dopingkontroller. Medlem som säljer/tillhandahåller/nyttjar dopingklassade preparat i våra lokaler blir omedelbart avstängd utan rätt till återbetalning av medlemsavgift för återstående bindningstid.

Egen verksamhet

Självklart ska du träna tillsammans med vänner men det är inte tillåtet att mot betalning hålla egna klasser, agera personlig tränare eller bedriva annan affärsmässig verksamhet i Kraftvärkets lokaler.

Stöldrisk

Undvik att ta med dig värdesaker till träningen. Det finns inga låsbara skåp hos oss och Kraftvärket ansvarar inte för dina personliga ägodelar.

Kameraövervakning

I syfte att förebygga och utreda brott och upprätthålla en trygg och säker miljö har Kraftvärket rätt att ha kameraövervakning. Filmat material är endast tillgängligt för Kraftvärkets ledning och används enbart vid misstanke om brott. Filmat material sparas i 30 dagar och raderas sedan.